Pulkā nāc!

Iespējams, ka Tu jau esi Latviešu apvienības Francijā biedrs, bet, iespējams, ka Tu vēl tikai domā par tādu kļūt. Šobrīd LAF ap sevi pulcē pāris simtus draugu un atbalstītāju, kuri apmeklē latviešu pasākumus. Tas liecina, ka Francijā dzīvojošajiem latviešiem ir svarīgi sanākt kopā ar citiem tautiešiem un uzturēt latvisko garu, esot prom no dzimtenes. Ik gadu LAF rīko Latvijas valsts svētku svinības, Līgo vakaru, latviešu filmu vakarus, izdod LAF apkārtrakstu, organizē kopēju latviešu mākslinieku pasākumu apmeklējumu, nodrošina informācijas apriti par latviešu sadzīvi un kultūras dzīvi Francijā, tostarp uztur LAF mājaslapu un Facebook profilu, atbild uz desmitiem informācijas pieprasījumu par Latviju. LAF ir Eiropas latviešu apvienības biedrs, kurā no 2011. gada esam iesaistījušies arī valdes darbā. Šobrīd ir uzsākta latviešu bērnu skoliņas organizēšana.

Lai visas šīs aktivitātes varētu sekmīgi noritēt, mums ir nepieciešams pēc iespējas plašāks Francijā dzīvojošo latviešu atbalsts – gan idejiskais, gan materiālais. LAF ir atvērta organizācija, kurā ikviens var nākt ar saviem priekšlikumiem un domām par to, kā veicināt latviešu kultūras un sociālo dzīvi Francijā un stiprināt saikni ar dzimteni. Būtiska atbalsta forma, kas mums palīdz īstenot ieceres un visiem sanākt kopā svētku reizēs, ir LAF biedru naudas iemaksas. Katra biedra ieguldījums un vēlme atbalstīt latviešu dzīvi Francijā ir ļoti nozīmīgi, tādēļ mēs aicinām esošos LAF biedrus regulāri veikt biedru maksas un aicinām arī jaunus interesentus aktīvi pievienoties LAF biedru pulkam.

Biedru maksa studentiem ir 15 eiro gadā, pārējiem 25 eiro gadā. Atgādinām, šie maksājumi palīdz LAF nodrošināt mums visiem svarīgas aktivitātes Francijā. LAF priecāsies arī par Tavu ziedojumu, kas palīdzēs stiprināt mūsu kopienas aktivitātes Francijā.

Čeku adresātam Union Lettone en France varat sūtīt uz adresi:

Union Lettone en France
c/o Valters Lindbergs
185, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
France

Par biedru var arī kļūt jebkura LAF pasākuma laikā – kino vakarā, Latvijas Valsts svētku un citu LAF pasākumu laikā.

Mēs gaidām ikvienu, kuru interesē atbalstīt latviešu kopāsanākšanu Francijā! Nāc pulkā!

Nevar pievienot komentārus

Copyright © 2011 Latviešu Apvienība Francijā. All rights reserved.