Par mums

Latviešu apvienība Francijā (LAF) ir sabiedriska organizācija, reģistrēta Parīzē 1947. gadā, ko izveidoja kara bēgļu gaitās devušies latvieši.

LAF misija arī mūsdienās ir uzturēt latvisko identitāti un kultūru, it sevišķi valodu un tradīcijas Francijas latviešu vidū, sekmēt saikņu uzturēšanu ar Latviju, popularizēt latviešu kultūru Francijā un veicināt Latvijas un Francijas sadarbību.

LAF ir Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedrs, kas savukārt ir pārstāvēta Pasaules brīvo latviešu apvienībā (PBLA).

LAF ikdienā vada biedru ievēlēta valde. Patreizējā valde ievēlēta 2013. gada novembrī, un tās pilnvaras ilgs līdz 2015. gada rudenim. Valdes sastāvs šobrīd ir sekojošs:

  • Sandra Šūmane, priekšsēdētāja
  • Anita Kļaviņš, priekšsēdētāja vietniece
  • Valters Linbergs, kasieris
  • Juris Bergs
  • Dace Gaigala
  • Ieva Kalniņa
  • Kristīne Sniedze
  • Ilze Tolpežņikova
  • Baiba Troščenko

Kontaktiem ar valdi, lūdzu, izmantojiet e-pastu info@latviesifrancija.org.

LAF aktivitātēm var sekot arī Facebook.

Nevar pievienot komentārus

Copyright © 2011 Latviešu Apvienība Francijā. All rights reserved.